โปรแกรมการเรียกคืนและการเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP

  
  
  
HP มุ่งให้ความสำคัญต่อการจัดการสถานการณ์โคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้โดยคำนึงว่าเป็นภาวะที่มีความฉุกเฉินยิ่งและได้ให้ความใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ เราขอให้ท่านได้ทราบว่าอาจมีความล่าช้าในการบริการของเรา ทั้งนี้เนื่องจากภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก


โปรแกรมได้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2017 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณอีกครั้ง แม้ว่าคุณจะได้ตรวจสอบไปแล้ว และพบว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบก็ตาม
หากคุณได้รับแบตเตอรี่เปลี่ยนแทนแล้ว คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ภายใต้การขยายระยะเวลาของโปรแกรมนี้

ในเดือนมกราคม 2017 HP และด้วยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐได้ประกาศขยายระยะเวลาของโปรแกรมการเรียกคืนและการเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบางตัวเพื่อความปลอดภัยแบบสมัครใจทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปภายใต้การประกาศแจ้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2016 โปรแกรมดังกล่าวได้รับการขยายระยะเวลาออกไปเพื่อให้รวมไปถึงแบตแตอรี่ที่ถูกจัดส่งเพิ่มเติมไปกับผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กรุ่นเดียวกัน แบตเตอรี่เหล่านั้นมีความเป็นไปได้ในการเกิดความร้อนสูง แสดงลักษณะของอันตรายจากไฟไหม้และความร้อนลวกต่อลูกค้าได้

เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นมีลักษณะอันตรายของไฟไหม้และความร้อนลวกต่อลูกค้าได้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณอีกครั้ง แม้ว่าคุณจะได้ตรวจสอบไปแล้ว และพบว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รับแบตเตอรี่เปลี่ยนแทนแล้ว คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ภายใต้การขยายระยะเวลาของโปรแกรมนี้

แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวถูกจัดส่งไปพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario และ HP Pavilion เฉพาะรุ่นที่ได้จำหน่ายไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2013 จนถึงตุลาคม 2016 และ/หรือจำหน่ายเป็นแบบอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ หรือมอบให้เป็นชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนผ่านฝ่ายบริการสนับสนุน

ลูกค้าควรหยุดใช้งานแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที ลูกค้าสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของตนเองได้ต่อแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ โดยการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก ข้อกังวลหลักของ HP คือความปลอดภัยของลูกค้าของเรา HP กำลังดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบในเชิงป้องกัน และจะมอบแบตเตอรี่เปลี่ยนแทนให้สำหรับแบตเตอรี่ที่อยู่ในขอบเขตที่ได้รับสิทธิ์และได้รับการตรวจยืนยันแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าไม่มีแบตเตอรี่เปลี่ยนแทนพร้อมให้บริการ ตัวแทนของ HP จะติดต่อคุณภายใน 2 วันทำการเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกการแก้ไขปัญหาตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับลูกค้าที่มีแบตเตอรี่ที่มีความเป็นได้สูงว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ 10 ชิ้นขึ้นไป HP มีกระบวนการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและการสั่งซื้อพร้อมให้บริการ สำหรับข้อมูลรายละเอียดสามารถดูได้ที่แท็บคำถามที่ถามบ่อยในเว็บไซต์นี้

เริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่บางตัวในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario และ HP Pavilion เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูรายการของชื่อผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กและหมายเลขบาร์โค้ดของแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ที่อาจได้รับผลกระทบ

แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบจะมีลักษณะรูปแบบข้างล่างนี้ สัญลักษณ์ ^ สามารถเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักขระ หรือตัวอักษร แบตเตอรี่บางตัวที่มีบาร์โค้ดตรงกับรูปแบบด้านล่างอาจไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ

บาร์โค้ดของแบตเตอรี่
6BZLU^^^^^^^^^ 6CGFK^^^^^^^^^ 6CGFQ^^^^^^^^^ 6CZMB^^^^^^^^^
6DEMA^^^^^^^^^ 6DEMH^^^^^^^^^ 6DGAL^^^^^^^^^ 6EBVA^^^^^^^^^

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของซีรีส์ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีความเป็นไปได้ว่าได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP บางเครื่องที่แสดงรายการไว้ด้านล่างอาจไม่มีแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ HP ขอสนับสนุนให้คุณทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบตเตอรี่ทั้งหมดทั้งในแบบที่จัดส่งพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ หรือมอบให้เป็นชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนผ่านฝ่ายบริการสนับสนุน

HP Compaq
HP Compaq CQ45 HP Compaq CQ58
HP ENVY
HP ENVY dv6
HP Pavilion
HP Pavilion 14 HP Pavilion g4
HP Pavilion 15 HP Pavilion g6
HP Pavilion 17 HP Pavilion g7
HP
HP 240 HP 450 HP 650 HP 250 G1 HP 1000
HP 245 HP 455 HP 655 HP 255 G1 HP 2000
HP 246
HP ProBook
HP ProBook 440 GO HP ProBook 450 GO HP ProBook 470 GO HP ProBook 4440s
HP ProBook 440 G1 HP ProBook 450 G1 HP ProBook 470 G1 HP ProBook 4441s
HP ProBook 445 G1 HP ProBook 455 G1 HP ProBook 470 G2 HP ProBook 4445s
HP ProBook 4446s
HP ProBook 4540s
HP ProBook 4545s

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงรายการด้านล่างนี้ยังทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบด้่วยเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์

Compaq
Compaq 435 Compaq 436
Compaq Presario
Compaq Presario CQ32 Compaq Presario CQ56 Compaq Presario CQ62 Compaq Presario CQ72
Compaq Presario CQ42 Compaq Presario CQ57
Compaq Presario CQ43 Compaq Presario CQ58
Compaq Presario CQ45
HP ENVY
HP ENVY 15
HP ENVY m6
HP ENVY TS 15
HP Pavilion
HP Pavilion dv6
HP
HP 243 G1 HP 430 HP 630 HP G42
HP 431 HP 631 HP G56
HP 435 HP 635 HP G62
HP 436 HP 636 HP G62
HP G32 HP G72
HP ProBook
HP ProBook 4330s HP ProBook 4435s HP ProBook 4530s HP ProBook 430 G2
HP ProBook 4331s HP ProBook 4436s HP ProBook 4535s
HP ProBook 4430s HP ProBook 4730s
HP ProBook 4431s

หมายเหตุ: ชื่อผลิตภัณฑ์ที่แสดงรายการไว้ในที่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับผลกระทบภายใต้โปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ในปัจจุบันตามที่ได้อธิบายไว้ในแท็บสรุปโปรแกรมในเว็บไซต์นี้ สำหรับรายละเอียดของโปรแกรมเรียกคืนแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ สามารถดูได้จากด้านล่างนี้

ทางเลือก A (แนะนำ): HP Battery Program Validation Utility จะช่วยในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ การตรวจสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์โดยทั่วไปใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที ต้องมี .net 4.5 framework และ HP CASL Framework ติดตั้งไว้เพื่อให้โปรแกรมอรรถประโยชน์ทำงานได้ หากคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำโปรดดาวน์โหลด อรรถประโยชน์การตรวจสอบแบตเตอรี่ที่โหลดอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะติดตั้งกรอบงานที่ต้องการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์ (EXE, (1.9 MB))
ทางเลือก B: ทำตามขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของคุณเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่
ตรวจสอบความถูกต้้องด้วยตัวเอง
  Close Overlay

ติดต่อเรา

phone การสนับสนุน

ทั่วโลก
North America and Latin America
Europe
Asia Pacific
Middle East and Africa

 

 

  Close Overlay

ติดต่อเรา

email ติดต่อเรา – อีเมล แบบฟอร์มความช่วยเหลือทางเว็บ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์และคลิก 'ส่ง' เพื่อขอความช่วยเหลือ

ช่องที่จำเป็นต้องกรอก **

ชื่อ:*

นามสกุล:*

บริษัท:

ที่อยู่ 1:*

ที่อยู่ 2:

เมือง:*

รหัสไปรษณีย์/รหัสพื้นที่*

โทรศัพท์:*

 
ประเทศ:*

ที่อยู่อีเมล์:*

ชื่อผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก:*

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโน้ตบุ๊ก: *

หมายเลขบาร์โค้ดของแบตเตอรี่:*

 

 

  Close Overlay

Contact Us

email Web assistance form

For assistance, please complete the form below and click 'Submit '.

Required Field*

First name *

Last name *

Company

Address 1 *

Address 2

City *

Zip/Postal Code *

 
Country *

Email *

Notebook PC product number *

Notebook PC serial number

Battery bar-code number

Please enter your request below. Please provide your order number if available.

 

 

  Close Overlay